RUMUNIA atrakcje turystyczne

+1187 atrakcji

Rumunia, mimo swojego potencjału, wciąż pozostaje mało popularnym kierunkiem wakacyjnego wypoczynku. Kraj ten może się poszczycić unikalnymi zabytkami z pogranicza kultury Wschodu i Zachodu, czarnomorskim wybrzeżem z licznymi kurortami, górami z siecią szlaków pieszych i ośrodkami narciarskimi oraz doskonałą kuchnią. 

Najchętniej odwiedzanym przez turystów regionem Rumunii jest Siedmiogród znany także jako Transylwania. Zbudowane przez niemieckich i węgierskich osadników miasta takie jak Braszów, Sybin, Kluż-Napoka, Alba Iulia, Mediaș czy wpisana na listę UNESCO Sighișoara posiadają wiele ciekawych zabytków. W regionie można zobaczyć także słynne warowne kościoły z których najbardziej znane stoją w miejscowościach Biertan, Harman i Prejmer oraz liczne zamki, w tym Râșnov oraz uchodzący za siedzibę Draculi Zamek w Branie. 

Północną część Rumunii zajmują dwie krainy: Maramuresz i Bukowina, które są ostoją budownictwa wiejskiego. Najważniejsze z tutejszych zabytków to drewniane cerkwie Maramureszu oraz malowane monastery Bukowiny. Wiele z nich wpisanych jest na listę UNESCO, jak monastery w miejscowościach Voroneț, Sucevița, Moldovițaczy Humor oraz cerkwie w Barsanie, Ieud, Budești czy Șurdești. 

Na południe od Siedmiogrodu rozciąga się Wołoszczyzna, w której granicach leży stolica kraju Bukareszt. Zachowały się tu fragmenty Starego Miasta z kilkoma cerkwiami i ruinami dworu książęcego. Najbardziej znaną budowlą stolicy jest potężny Pałac Parlamentu. Na terenie Wołoszczyzny znajdują się wpisany na listę UNESCO monaster Horezu, pełne zabytków miasto Curtea de Argeș oraz dawna stolica Târgoviște. 

Rumuńskie wybrzeże podzielone jest na dwie części. Północną jego część zajmuje rozległa Delta Dunaju. Jest jedną z największych w Europie ostoi ptactwa wodnego. Z kolei część południowa to pas piaszczystych plaż, przy których powstały nadmorskie kurorty takie jak Mamaja czy Eforie Nord. 

Centralną część Rumunii zajmuje potężny łuk Karpat. Jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo, od połoninnych lub porośniętych lasami gór Rodniańskich i Marmaroskich, po mające charakter alpejski Fogarasze i Retezat.

Rumunia najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie