RumuniaClujKluż-Napoka

KLUŻ-NAPOKA atrakcje turystyczne

+28 atrakcji

Kluż leży w północnej Transylwanii i jest jednym z najbardziej węgierskich miast w Rumunii. Dla Węgrów jest to przede wszystkim miejsce narodzin ich króla Macieja Korwina, zaś dla Rumunów symbolem niepodległości i scalenia ziem rumuńskich w jedno państwo. 

Historyczną nazwą miasta był Kluż i tak też była ona przez wieki zapisywana. Dodatek Napoka dołożyły władze komunistyczne po II wojnie światowej by podkreślić związki tego miejsca z dawnym osadnictwem trackim. Był to sposób na budowanie wspólnoty narodowej i odcinanie się od niemieckich i węgierskich korzeni Siedmiogrodu. 

Centrum Klużu składa się z dwóch połączonych ze sobą części. Pierwszą z nich jest Rynek i jego najbliższe otoczenie, gdzie zachował się tradycyjny układ miasta średniowiecznego zakładanego na prawie niemieckim. Sercem tego miejsca jest potężny, gotycki kościół św. Michała z wysoką wieżą oraz surowym wnętrzem. Obok niego stoi pomnik konny Maciej Korwina. 

Dom rodzinny, w którym przyszedł na świat późniejszy król Węgier znaleźć można w wąskiej uliczce za Rynkiem. W tej części Starego Miasta mieści się bardzo dużo restauracji i barów, a także sklepików i straganów z pamiątkami. Jest to jedyny fragment tradycyjnej starówki z brukowanymi ulicami. 

Po drugiej stronie Rynku rozpoczyna się szeroki bulwar prowadzący aż do prawosławnej katedry wzniesionej w dwudziestoleciu międzywojennym oraz teatru Narodowego. Obydwa gmachy są symbolem rumuńskiego odrodzenia, a potężna cerkiew nawiązująca do wzorców bizantyńskich pokazuje triumf prawosławia. Obok stoi pomnik przywódcy rumuńskiego powstania przeciwko władzy austriackiej i węgierskiej, Avrama Iancu. Zaś na samym bulwarze zobaczyć można pomnik Wilczycy Kapitolińśkiej co jest nawiązaniem do przekonania, że Rumunii pochodzą od Rzymian i Traków.

Kluż-Napoka najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie

Kluż-NapokaPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)