Rumunia    Suczawa    Suczawa    Zamek w Suczawie
TOP
numer 1 w mieście
SUCZAWARumunia

Zamek w Suczawie

Nazwa lokalna: Cetatea de Scaun a Sucevei

Średniowieczny zamek został zbudowany pod koniec XIV w. przez hospodara mołdawskiego Piotra Muszata, który uczynił z niego siedzibę książęcą. W kolejnym stuleciu rozbudowano go i ufortyfikowano na rozkaz Stefana Wielkiego. W 1675 r. twierdza została zniszczona i od tej pory pozostaje w stanie ruiny.

Budowla miała pierwotnie kształt czworoboku. Składała się z zabudowań mieszkalnych i kaplicy. Po wprowadzonych umocnieniach wprowadzonych w II połowie XV w. twierdza stała się niemal nie do zdobycia. Była dwukrotnie nieskutecznie oblegana przez wojska tureckie, a w 1497 r. również przez siły polskie dowodzone przez Jana Olbrachta. Zdobył ją dopiero Sulejman Wspaniały w 1538 r. po tym, jak została poddana przez ówczesnych bojarów.

Po raz pierwszy zamek został doszczętnie zniszczony w wyniku pożaru podczas walk wewnętrznych prowadzonych w XVI. Odbudował go hospodar Bazyli Lubu, ale już po kilkudziesięciu latach zamek zniszczono ostatecznie.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Zamek w Suczawie mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Aleea Cetății Suczawa , Rumunia