Rumunia    Suczawa    Suczawa    Klasztor św. Jana Nowego
numer 2 w mieście
SUCZAWARumunia

Klasztor św. Jana Nowego

Nazwa lokalna: Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

Zabytkowy prawosławny monastyr został założony w latach 1514-1522. W skład kompleksu wchodzi cerkiew, XIX-wieczne budynki opactwa, XVII-wieczna kaplica, dzwonnica, pełniąca też funkcję latarni oraz cerkiew. Ta ostatnia należy do grupy malowanych mołdawskich kościołów, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W przeciwieństwie do większości malowanych cerkwi, w tej świątyni zachowały się jedynie fragmenty zewnętrznych malowideł, datowanych na 1534 r. Można wśród nich dostrzec Drzewo Jessego, czyli artystyczne przedstawienie drzewa genealogicznego Chrystusa, sceny Sądu Ostatecznego oraz niebiańskiej hierarchii. Malowidła wewnętrzne zachowały się także w niewielkim stopniu, ponieważ na przestrzeni wieków były kilkukrotnie częściowo przemalowywane.

Klasztor jest poświęcony św. Janowi Nowemu z Suczawy , mołdawskiemu mnichowi, który w XIII w. zginął męczeńską śmiercią. Są tu złożone jego relikwie. Za ich sprawą monastyr to jedno z głównych miejsc pielgrzymkowych w Mołdawii.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Klasztor św. Jana Nowego mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Strada Ion Vodă Viteazul 2720034 Suczawa , Rumunia