Rumunia    Suczawa    Mănăstirea Humorului    Monaster w Humorze
TOP
numer 1 w mieście
MĂNĂSTIREA HUMORULUIRumunia

Monaster w Humorze

Nazwa lokalna: Mănăstirea Humorului

Zabytkowy monastyr został zbudowany w 1530 r. na fundamentach starszego, XV-wiecznego klasztoru. Znajdująca się w nim cerkiew należy do grupy unikatowych, malowanych prawosławnych cerkwi rozrzuconych po całej rumuńskiej Bukowinie. Wraz z siedmioma innymi świątyniami została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Cerkiew jest w całości pokryta freskami. Malowidła zdobiące jej zewnętrzne ściany stanowią jeden z najlepiej zachowanych przykładów bukowińskich malowideł cerkiewnych. Przedstawiają one sceny historyczne, jak obronę Konstantynopola przed Persami w 626 r., sceny biblijny, w tym przypowieść o synu marnotrawnym oraz żywoty świętych, m.in. św. Mikołaja.

Wewnątrz świątyni można obejrzeć serię malowideł przedstawiających m.in. Ostatnią Wieczerzę i Mękę Pańską. W centrum kopuły znajduje się z kolei duży fresk przedstawiający Chrystusa Pantokratora.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Monaster w Humorze mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    727355 Mănăstirea Humorului , Rumunia