Rumunia    Suczawa    Arbore    Cerkiew św. Jana Chrzciciela
numer 1 w mieście
ARBORERumunia

Cerkiew św. Jana Chrzciciela

Nazwa lokalna: Biserica Arbore

Zabytkowa cerkiew św. Jana Chrzciciela w Arbore należy do grupy ośmiu mołdawskich malowanych cerkwi znajdujących się na terenie Bukowiny, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Została zbudowana na planie prostokąta w 1503 r. Jest niewielka – liczy zaledwie 22 m długości, 9 m szerokości i 8,5 m wysokości.

Zewnętrzne ściany świątyni były w całości pokryte malowidłami, jednak do współczesnych czasów zachowały się jedynie freski na elewacji zachodniej i częściowo na południowej. Najstarsze pochodzą z 1541 r., a ich autorem był mołdawski artysta Dragoş Coman. Uwagę przykuwa zwłaszcza szereg miniatur przedstawiających dziesiątki scen z życia świętych oraz sceny biblijne, w tym stworzenie świata.

Wewnątrz cerkwi również znajdują się liczne malowidła, przy czym znaczna część oryginalnych fresków uległa zniszczeniu w XVII i XVIII w. Ponadto mieszczą się tu nagrobki Luki Arbore, fundatora i jego rodziny.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cerkiew św. Jana Chrzciciela mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    DN2K 732727015 Arbore , Rumunia