Polskawojewództwo podlaskie

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE atrakcje turystyczne

+107 atrakcji

Województwo podlaskie zajmuje szeroki pas wzdłuż północno-wschodniej granicy polski. Jest to region o wspaniałych walorach przyrodniczych, na jego terenie znajduje się Puszcza Białowieska, Biebrzański Park Narodowy oraz Pojezierze Suwalskie. Ze względu na położenie i historię, można tu znaleźć wiele zabytków przypominających o wielokulturowej tradycji regionu. 

Najważniejszym bogactwem Podlasia jest jego przyroda. Wokół Białowieży i Hajnówki rozciąga się pierwotna puszcza objęta obecnie w części ochroną parku narodowego oraz będąca Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery. Żyją tu m.in. żubry, a także wiele innych gatunków zwierząt. 

Na terenie województwa znajdują się także Biebrzański i Narwiański Park Narodowy, które chronią rozległe obszary bagienne i rzeczne. Gniazdują tu liczne ptaki błotne i wodne, a obydwa parki są odwiedzane tłumnie przez miłośników ornitologii. 

Podlasie jest regionem, gdzie od wieków mieszały się wpływy różnych kultur. Do dziś, w Kruszynianach i Bohonikach żyją tu polscy Tatarzy kultywujący swoją odrębność. W Tykocinie zobaczyć można jedną z najpiękniejszych w Polsce synagog, zaś w wielu miejscowościach, w tym w Bielsku Podlaskim czy Supraślu stoją wciąż użytkowane cerkwie. 

Okolice Augustowa i Suwałk to tereny pojezierne, doskonałe do uprawiania sportów wodnych. Wielką atrakcją tego terenu jest Kanał Augustowski z licznymi śluzami i pochylniami. 

Województwo podlaskie najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie