Polska    województwo podlaskie    Tykocin    Muzeum Kultury Żydowskiej
#2  Tykocin
#1615  Polska

Muzeum Kultury Żydowskiej

Muzeum w Tykocinie ma swoją siedzibę w zabytkowych wnętrzach Domu Talmudycznego oraz w drugiej co do wielkości Synagodze w Polsce. Wewnątrz zgromadzone są ekspozycje ukazujące bogatą historię miasta, ze szczególnym naciskiem na zabytki kultury żydowskiej. Organizowane są tu wystawy stałe oraz czasowe.

Wewnątrz świątyni umieszczono cenne przedmioty rytualne, takie jak świeczniki szabatowe, mezuzy, fragment zwoju Tory, czy talit, katan i kipy. Dodatkowo w jednej z gablot zaprezentowano pamiątki podarowane przez Abrahama Kapicę, żyda który przeżył II wojnę światową.

W części dla kobiet, czyli tak zwanym babińcu Wielkiej Synagogi organizowane są wystawy czasowe. W wieży świątyni zrekonstruowano, w pełni urządzony, pokój rabina wraz ze stołem nakrytym na święto Pesach.

W Domu Talmudycznym urządzono Gabinet Glogerowski wraz z cennymi muzealiami, takimi jak klepsydry pogrzebowe, czy bilety wizytowe rękopiśmienne. Ponadto znajduje się tu galeria malarstwa Zygmunta Bujnowskiego.

Mniej

Opinie

Kozia 216-080 Tykocin, Polska