Polska    województwo podlaskie    Łomża    Teatr Lalki i Aktora
#3  Łomża
#1964  Polska

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Lalki i Aktora mieści się w budynku, który niegdyś pełnił funkcje remizy strażackiej. Placówka wystawia wiele spektakli przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży, jednak dorośli również znajdą tu coś dla siebie. Teatr prowadzi działalność edukacyjną, bierze udział w festiwalach krajowych i zagranicznych oraz jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka.

Kreatywność teatru wyraża się poprzez stosowanie różnorodnych form sztuki teatralnej, od teatru plastycznego, widowisk poetyckich po przedstawienia o charakterze familijno - rozrywkowym. Wykorzystuje się do tego przeróżne techniki lalkowe jak na przykład kukły, pacynki, jawajki, czy też marionetki. Ponadto obok lalek występują również żywi artyści, często ubrani w kolorowe maski i przepiękne stroje.

Teatr duży nacisk kładzie na edukację teatralną młodych ludzi. Po przedstawieniach aktorzy spotykają się z dziećmi i młodzieżą, uczą jak wykorzystywać język ciała, ukazywać emocje oraz pokazują ćwiczenia dykcyjne i emisyjne. Dodatkową atrakcję stanowi prezentacja kulis teatru, w tym pracowni plastycznej oraz spotkania z twórcami.

Mniej

Opinie

Plac Niepodległości 14 Łomża, Polska