Polska    województwo podlaskie    Łomża    Katedra św. Michała Archanioła
#1  Łomża
#1863  Polska

Katedra św. Michała Archanioła

Katedra św. Michała Archanioła w Łomży to najstarszy zabytek w mieście i całej północno-wschodniej Polsce. Wybudowana została w latach 1504-1525 z fundacji księżnej Anny Mazowieckiej. W wyniku zniszczeń w czasie potopu szwedzkiego wystrój kościoła zmienił się z gotyckiego na barokowy i ma charakter pseudobazyliki.

Na zewnątrz górna część frontonu kościoła, mimo cech późnogotyckich, ma barokowy wygląd. Zyskała go w XVII wieku w wyniku jednego z remontów. Świątynia składa się z trzech naw, z czego dwie boczne zostały obniżone. Można tu podziwiać przepiękne sklepienia: gwiaździste i sieciowe w nawie głównej i kryształowe w bocznych, rzadko spotykane na Mazowszu.

Wewnątrz znajduje się wiele cennych dzieł sztuki. Należą do nich między innymi gotyckie nagrobki, renesansowe pomniki, późnorenesansowy ołtarz. Najcenniejszym i najstarszym zabytkiem w kościele jest cudowny Obraz Matki Bożej Łomżyńskiej pochodzący z XVI wieku. Mieści się on w kaplicy w prawej nawie i był koronowany przez samego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Łomży w 1991 roku.

Na początku XXI wieku, podczas kolejnych remontów Katedry, natknięto się na kryptę grobową. Podczas prac wykopaliskowych odkryto dziesięć grobów i około 70 szczątków zmarłych. Były wśród nich dwa zachowane pochówki duchownych, w tym budowniczego katedry.

Mniej

Opinie

Dworna 2518-400 Łomża, Polska