Polska    województwo podlaskie    Supraśl    Monaster w Supraślu
#1106  Polska

Monaster w Supraślu

Monaster Prawosławny w Supraślu swoją historią sięga już XV wieku. Jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków tej miejscowości. Na terenie klasztoru można zwiedzić wiele interesujących budowli, między innymi obronną cerkiew Zwiastowania NMP, cerkiew Jana Teologa, Pałac Archimandrytów, Bramę-dzwonnicę, budynki klasztorne oraz nowoczesne interaktywne Muzeum Ikon.

Monaster został założony przez mnichów prawosławnych na przełomie XV i XVI wieku. Według jednej z legend zakonnicy na rzece Supraśl puścili krzyż z relikwiami, który zatrzymał się na terenie obecnego klasztoru. Był to znak od Boga, który wskazał odpowiednie miejsce na wybudowanie monasteru.

Przez wiele lat zabytek pełnił liczne funkcje. Podczas walk powstańczych drukowano tutaj materiały propagandowe. W XIX wieku we wschodnim skrzydle otworzono szpital, a część budynków przeznaczono na zakłady włókiennicze. W trakcie II Wojny Światowej utworzono tu kuchnię, kuźnię i magazyn.

Podczas wojen monaster bardzo ucierpiał. W cerkwi św. Jana Teologa żołnierze zerwali posadzki, skuli freski ze ścian świątyni. Budynek cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w 1944 roku został całkowicie zburzony, obecnie jest pięknie zrekonstruowany. Z budynków wyniesiono ikony, w tym cudowną ikonę Madonny Supraskiej, która już nie powróciła. Jej kopia z XIX wieku mieści się obecnie w cerkwi Św. Jana Teologa i to do niej pielgrzymują wierni.

Mniej

Opinie

Klasztorna 116-030 Supraśl, Polska