#1107  Polska

Muzeum Ikon

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Monaster w Supraślu

Muzeum Ikon w Supraślu jako pierwsze w Polsce w sposób interaktywny przedstawia sztukę sakralną prawosławia. Mieści się w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów na terenie klasztoru bazylianów.

Ekspozycja składa się z ponad 300 ikon przedstawiających Chrystusa, Matkę Bożą, świętych, a także fresków i przedmiotów sakralnych. Najstarsze dzieła datowane są na XVIII wiek, jednak większość pochodzi z XIX I XX wieku, które zostały odebrane z rąk przemytników.

Wnętrze muzeum składa się z dziewięciu sal, z których każda nawiązuje do innego rodzaju pomieszczenia. Zwiedzający mogą również odwiedzić pustelniczą pieczarę, celę mnicha, w której zakonnik pieczołowicie pisze ikony, a także starą chatę z domowym ołtarzykiem oraz oknem charakterystycznym dla supraślańskich domów. Dodatkowo sale wzbogacone są w oprawę świetlną, a w niektórych z nich można usłyszeć głos modlących się mnichów.

Kolejną atrakcją muzeum jest możliwość napisania własnej ikony, a także projekcje filmowe przedstawiające lekcje z zakresu wiedzy o technikach pisania ikon.

Mniej

Opinie

Muzeum Ikon mapa
Klasztorna 116-030 Supraśl, Polska