Polska    województwo podlaskie    Białowieża    Białowieski Park Narodowy
#895  Polska

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 1/6 polskiej Puszczy Białowieskiej. Jest drugim najstarszym parkiem narodowym w kraju i został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na jego terenie mieści się kilka atrakcji turystycznych, takich jak Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy, czy Rezerwat Pokazowy Żubra.

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni las naturalny na niżu Europy, o charakterze pierwotnym. Na jego terenie żyje około 12 tysięcy gatunków zwierząt, ale szacuje się, że zaledwie 50% puszczańskiej fauny zostało rozpoznanych. Najpopularniejszym ssakiem jest żubr, który właśnie tutaj został ocalony przed całkowitym wyginięciem. Obecnie w puszczy żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. Ponadto w parku rośnie kilkanaście tysięcy gatunków roślin.

W BPN poprowadzono kilka szlaków pieszych oraz rowerowych. Park zajmuje się także prowadzeniem działalności edukacyjnej. Oferowane są między innymi lekcje przyrodnicze, zajęcia terenowe, warsztaty szkoleniowe, akcje przyrodnicze oraz seminaria.

Mniej

Opinie

Białowieski Park Narodowy mapa
Parkowa Białowieża, Polska