Polska   województwo podlaskie   Budy   Kładka Żebra Żubra

Kładka Żebra Żubra

Kładka „Żebra Żubra” to pierwsza ścieżka edukacyjna zbudowana w latach 70. Ciągnie się przez podmokłe lasy Puszczy Białowieskiej oraz dawne łąki w dolinie rzeki Narewki. Swoją nazwę zawdzięcza budowie. Składa się z drewnianych desek i pni, które rozłożone są w dość szerokich odstępach i przypominają żebra.

Czterokilometrowa trasa biegnie przez malownicze, różnorodne obszary puszczy. Głównie obserwować tutaj można lasy olszowe i olszowo-jesionowe. Idąc ścieżką zobaczymy tu również inne typy lasów Puszczy Białowieskiej, a w nich bogactwo różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. W okresie wiosennym, przy wejściu na trasę, można spotkać liczne żaby, które obudziły się z zimowego snu.

Początek kładki znajduje się kilka kilometrów za północną częścią Białowieży przy drodze prowadzącej do miejscowości Budy. Jej koniec mieści się przy wejściu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Trasa przeznaczona jest raczej dla pieszych. Błotnisty teren, nierówne kładki i wyrastające konary uniemożliwiają przejazd szlaku rowerami.

mniej tekstu
Kładka Żebra Żubra – mapa
Zastawa 6617-230 Budy, Polska