Polska    województwo podlaskie    Sobolewo    Wigierski Park Narodowy
#393  Polska

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce. Leży na północnym skraju Puszczy Augustowskiej. Malowniczy teren, pełen zbiorników wodnych powstał w wyniku ostatniego zlodowacenia. Znajdują się tu 42 jeziora o różnym kształcie i głębokości, a największe z nich to Jezioro Wigry. Charakteryzuje je kręta linia brzegową, liczne wyspy, zatoki, głębiny, śródjeziorne górki i przybrzeżne obszary płycizny. Osobliwością parku są tak zwane „suchary”, czyli małe jeziorka otoczone mszarem torfowcowym, w których woda ma herbaciany kolor. Przez park przepływają również liczne rzeki, między innymi Czarna Hańcza.

Na terenie parku znajduje się wiele gatunków roślin i zwierząt, które zostały objęte ochroną. Ze względu na teren i liczne wody powierzchniowe, głównie rosną tutaj mszyste lasy iglaste sosnowo-świerkowe. Można tu spotkać liczne mchy, porosty oraz glony. W lasach i wodach żyją różnorodne kręgowce. Szczególną ochroną objęto bobry oraz niektóre ryby.

W Wigierskim Parku Narodowym, na turystów czekają liczne atrakcje. Warto odwiedzić Pokamedulski Zespół Klasztorny oraz Muzeum Wigier w Starym Folwarku, w którym znajdują się ciekawe wystawy dotyczące przyrody i historii tego regionu. Odwiedzający mogą podziwiać okolice spacerując licznymi ścieżkami edukacyjnymi, jeżdżąc na rowerze, czy pływając kajakiem lub statkiem „Kameduła”.

Mniej

Opinie

Wigierski Park Narodowy mapa
Krzywe 8216-402 Sobolewo, Polska