OLSZTYN atrakcje turystyczne

+36 atrakcji

Olsztyn, zaliczany do najbardziej zielonych miast w Polsce jest stolicą województwa warmińsko- mazurskiego. Jego historia sięga XIV wieku, a miasto przez kilka wieków związane było z biskupstwem warmińskim. W Olsztynie na zamku mieszkał przez pięć lat Mikołaj Kopernik.

Olsztyn jest malowniczo położony wśród morenowych wzgórz oraz polodowcowych jezior Warmii. W obrębie miasta znajduje się aż 15 jezior, z których największe to jeziora Ukiel i Kortowskie. Na ich brzegach znajdują się plaże oraz ośrodki sportów wodnych.

Olsztyn założono w pierwszej połowie XIV wieku jako własność kapituły warmińskiej. Najważniejszą pamiątką tego okresu jest gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej, na którym w latach 1516-1521 mieszkał Mikołaj Kopernik. We wnętrzach zamku mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. W jego zbiorach znajdują się między innymi archiwalia, przedmioty pochodzące z wykopalisk, przedmioty liturgiczne należące do Kapituły, pamiątki po Mikołaju Koperniku oraz zbiory sztuki ludowej.

Stare Miasto w Olsztynie powstało w średniowieczu. Zachował się układ urbanistyczny charakterystyczny dla miast tego okresu oraz część dawnej zabudowy. Wśród najcenniejszych zabytków można wymienić katedrę świętego Jakuba z XIV wieku, z wieży której można podziwiać panoramę miasta, bramę miejską oraz Stary Ratusz.
Związki Olsztyna z kosmosem to nie tylko postać Mikołaja Kopernika, ale także nowoczesna obserwatorium astronomiczne oraz planetarium. Organizują one pokazy nieba, obserwacje gwiazd oraz warsztaty i wystawy.
 

Olsztyn najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie

OlsztynPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)