#26  Olsztyn
#2547  Polska

Dom Mendelsohna

Dawny dom pogrzebowy gminy żydowskiej zbudowany w 1913 według projektu Ericha Mendelsohna. Z hebrajskiego zwany Bet Tahara, czyli Dom Oczyszczenia. Do 1996 mieściło się tu Archiwum Państwowe. W 2013 Fundacja "Borussia" przeniosła tu swoją siedzibę i otworzyła Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna”.

Mniej

Opinie

Zyndrama z Myszkowic 210-133 Olsztyn, Polska