Polska   Województwo warmińsko-mazurskie   Olsztyn   Remiza Straży Pożarnej

Nr 17 w mieście Olsztyn

Remiza Straży Pożarnej

Remiza Straży Pożarnej w Olsztynie została wybudowana na początku XX w. Pierwszym zastępcą komendanta w historii olsztyńskiej straży pożarnej na Dolnym Przedmieściu był David Mendelshon – ojciec urodzonego w Olsztynie światowej sławy architekta Ericha. Obiekt pod koniec 1989 r. gmach wpisano do Rejestru Zabytków.

Przy remizie umieszczono pomnik „Pamięci poległym w akcji strażakom”, jego autorką jest Agnieszka Janek-Maślanka. Pomnik przedstawia wspinającego się na rozlatującą się drabinę strażaka. Na cokole oraz znajdujących się w pobliżu czarnych stallach wypisano nazwiska poległych strażaków z Warmii i Mazur oraz akcje, podczas których zginęli. 

Budynek straży składa się dwóch piętrowych skrzydeł, prostokątnej wieży oraz oficyny. Od strony północnej na gmachu znajdują się dwie płaskorzeźby wykonane z betonu, które przedstawiają pracę strażaków. Na wieży umieszczono zegar, zaś na jej kalenicy syrenę. Budynki straży pożarnej do dziś służą zgodnie z początkowym przeznaczeniem, wyjątek stanowią stajnie. Obiekt można zwiedzać wyłącznie z zewnątrz.

Mniej tekstu
Remiza Straży Pożarnej – mapa
Olsztyn, Polska