Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Olsztyn    Remiza straży pożarnej
#28  Olsztyn
#2635  Polska

Remiza straży pożarnej

Remiza Straży Pożarnej w Olsztynie została wybudowana na początku XX w. Obiekt pod koniec 1989 r. wpisano do Rejestru Zabytków.

Budynek straży składa się dwóch piętrowych skrzydeł, prostokątnej wieży oraz oficyny. Na wieży umieszczono zegar, zaś na jej kalenicy syrenę. Budynki straży pożarnej do dziś służą zgodnie z początkowym przeznaczeniem, wyjątek stanowią stajnie.

Obiekt można zwiedzać wyłącznie z zewnątrz.

Mniej

Opinie

Olsztyn, Polska