Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Olsztyn    Dom Gazety Olsztyńskiej
#21  Olsztyn
#2124  Polska

Dom Gazety Olsztyńskiej

Dom Gazety Olsztyńskiej funkcjonuje od 1992 r., jako jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur. Ekspozycje prezentują głównie historię Warmii i Olsztyna, polskiej prasy na tych terenach, a także przybliżają działanie dawnej drukarni Gazety Olsztyńskiej. Oprócz wystaw stałych, muzeum udostępnia wystawy czasowe i prace lokalnych artystów. Organizowane są też prelekcje i warsztaty edukacyjne. 

W latach 1920 – 1939 mieściła się tam drukarnia i redakcja Gazety Olsztyńskiej, należąca do rodziny Pieniężnych. Była to jedyna na Warmii polska gazeta, która zdołała się utrzymać. Z tego powodu wraz z początkiem II Wojny Światowej hitlerowcy wkroczyli do redakcji i aresztowali ówczesnego redaktora, Seweryna Pieniężnego, konfiskując przy tym aktualny nakład czasopisma. Niedługo później demonstracyjnie zrównali budynek z ziemią. Odbudowy podjęto się 50 lat później. Przy uroczystym otwarciu były obecne córki Pieniężnego. 

Mniej

Opinie

pl. Targ Rybny 111-041 Olsztyn, Polska