Polska   województwo warmińsko-mazurskie   Łodwigowo   Pole bitwy pod Grunwaldem

Pole bitwy pod Grunwaldem

Pole bitwy pod Grunwaldem obejmuje tereny zalesione i łąki, jak również zespół pomnikowy, a także ruiny kaplicy pobitewnej. W 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała ona status pomnika historii.  Niekwestionowane zwycięstwo połączonych wojsk polskich i litewskich nad siłami krzyżackimi miało miejsce 15 lipca 1410 r. Była to jedna z największych bitew w średniowiecznej Europie. 

Co roku około 15 lipca obchodzone są Dni Grunwaldu. Uświetnia je obok uroczystości patriotycznych wielka inscenizacja bitwy grunwaldzkiej, w której biorą udział liczne bractwa rycerskie zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Na polu bitewnym znajduje się trzyczęściowy Pomnik Grunwaldzki (Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego) składający się z granitowego obelisku, 11 masztów symbolizujących sztandary polskich oraz litewsko-ruskich chorągwi, a także amfiteatr z pomieszczeniami Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, salą kinową i z obrazującą ustawienie wojsk przed bitwą mapą plastyczną wykonaną z kolorowych kamieni. Osoby odwiedzające to miejsce mogą również zobaczyć Kopiec Jagiełły usypany w 1959 r. przez harcerzy z ZHP, Kamień Jungingena oraz pozostałości zburzonego w 1939 r. przez hitlerowców Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

mniej tekstu
Pole bitwy pod Grunwaldem – mapa
14-107 Łodwigowo, Polska