LITWA atrakcje turystyczne

+484 atrakcje

Litwa jest niewielkim krajem o bardzo dużym, ale jeszcze nie do końca wykorzystywanym potencjale turystycznym. Może zaoferować turystom wiele ciekawych zabytków, a także nieskażoną przyrodę i możliwości uprawiania turystyki aktywnej. 

Największym centrum turystycznym kraju jest stolica, Wilno. Miasto znane jest z cennych zabytków, wśród których wyróżniają się Baszta Giedymina, klasycystyczna katedra z kryptami, w których spoczywają twórcy kultury, kościół św. Anny wzniesiony w stylu gotyku płomienistego czy barokowy, bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. Turyści odwiedzają też dzielnicę bohemy, Zarzecze, a tłumy pielgrzymów przybywają do Ostrej Bramy by modlić się przed tutejszym obrazem Matki Boskiej. 

Drugim największym miastem Litwy jest dawna stolica czyli Kowno. Zachowało się tu ładne Stare Miasto z ratuszem i kamieniczkami z różnych epok. Na obrzeżach miasta, na Pożajściu, nad sztucznym Zbiornikiem Kowieńskim stoi jeden z najpiękniejszych barkowych zespołów klasztornych na Litwie.  

Miejscem, które przyciąga wielu turystów są także Troki, gdzie zobaczyć można stojący na wyspie gotycki zamek. Można do niego dojść mostem lub dopłynąć łodzią. Same Troki przyciągają także pamiątkami po karaimach, w tym ich świątynią, kenesą oraz ich kuchnią, w której królują kibiny. 

Litwa posiada całkiem spory odcinek wybrzeża Bałtyku, którego najbardziej znaną częścią jest wpisana na listę UNESCO Mierzeja Kurońska. Tutejsze kurorty z drewnianą, przedwojenną zabudową, z których najpiękniejszym i najbardziej znanym jest Nerynga ożywają głównie latem. Piękne plaże znaleźć też można w okolicach Kłajpedy.  

Litwa najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie