LitwaOkręg mariampolski

OKRĘG MARIAMPOLSKI atrakcje turystyczne

+10 atrakcji

Okręg mariampolski zanjduje się na pograniczu polsko-litewskim i zaliczany jest do Suwalszczyzny. Jest to region o charakterze rolniczym, w którym mieszka mniejszość polska. Stolicą regionu jest Mariampol, w którym zachowało się sporo XVII i XVIII wiecznych zabytków. 

Mariampol założyli w XVI w. księża marianie i znajduje się tutaj ich klasztor. W klasycystycznym kościele klasztornym o cennym wyposażeniu pochowany jest błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup wileński. W mieście znajduje się też XIX wieczna neogotycka synagoga, kościół ewangelicki oraz niewielka cerkiew prawosławna. Dla Litwinów duże znaczenie ma tutejsze gimnazjum, do którego uczęszczali litewscy twórcy kultury z przełomu XIX i XX w. 

Chętnie odwiedzana przez turystów jest też Kozłowa Ruda, miasteczko otoczone gęstymi lasami, które sprzyjają uprawianiu turystyki aktywnej. Działa tu Muzeum Lasu, a park przystosowany został do celów rekreacyjnych.  

Z polską rodziną Tyszkiewiczów związana jest z kolei miejscowość Kalwaria, gdzie w XVII w. biskup Jerzy Tyszkiewicz ufundował kaplicę oraz stacje Męki Pańskiej. Dziś najważniejszym zabytkiem miejscowości jest klasycystyczny kościół Najświętszej Marii Panny oraz zespół zabudowań stacji pocztowej z 1820 r.     

Okręg mariampolski najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie