LitwaOkręg poniewieski

OKRĘG PONIEWIESKI atrakcje turystyczne

+23 atrakcje

Okręg poniewieski ma głównie charakter rolniczy i znajduje się przy granicy z Łotwą. W przeszłości był on siedzibą ważnych polskich rodzin magnackich, na czele z Radziwiłłami i Tyszkiewiczami. 

Stolica regionu, Poniewież jest piątym pod względem wielkości miastem na Litwie. Do jego najważniejszych zabytków zaliczany jest zespół klasztorny pijarów ufundowany w XVIII w. Prowadził on jedną z najlepszych na Litwie szkół, a następnie gimnazjum. Z przełomu XIX i XX w. pochodzą dwa neogotyckie kościoły, św. Piotra i Pawła oraz katedra Chrystusa Króla. Na cmentarzach przykościelnych zobaczyć można polskie nagrobki. Najstarszym budynkiem miasta jest gmach dawnego sądu powiatu upickiego z początku XVII w. 

Poczesne miejsce na mapie atrakcji okręgu poniewieskiego zajmują Birże. Znajduje się tu zrekonstruowany XVII wieczny zamek Radziwiłłów w typie palazzo in fortezza, w którym mieści się muzeum. Otacza go opadający w kierunku jeziora Szyrwena park krajobrazowy. W tej samej miejscowości zobaczyć można pałac Tyszkiewiczów zbudowany na wzór włoskiej willi. Członkowie tej rodziny pochowani są w XIX wiecznym kościele w stylu empire. 

Bogate w zabytki są także niewielkie Kupiszki, gdzie zobaczyć można klasycystyczny pałac Tyzenhauzów, inflanckiej rodziny posiadającej rozległe dobra w północnej Litwie. W otaczającym go parku znajduje się młyn oraz browar, a także XVII wieczny zameczek Kroszyńskich. Miasteczko zachowało swój zabytkowy układ przestrzenny, w którym wyróżnia się neogotycki kościół oraz ufundowane przez Tyzenhauzów hale targowe.  

Okręg poniewieski najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie