LitwaOkręg wileński

OKRĘG WILEŃSKI atrakcje turystyczne

+181 atrakcji

Okręg wileński jest najbardziej znanym i najczęściej odwiedzanym przez turystów regionem na Litwie. Obejmuje stolicę kraju Wilno oraz otaczające ją tereny wiejskie. Spośród tutejszych miejscowości wyróżniają się Troki z imponującym zamkiem leżącym na wyspie. 

Stolica Litwy, Wilno jest miastem o historii sięgającej XIV w. Za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów było ośrodkiem administracyjnym o randze porównywalnym z Krakowem i Warszawą. Jego Stare Miasto wpisane zostało na listę UNESCO. 

Wśród najważniejszych zabytków Wilna można wymienić Baszte Giedymina, gotyckie kościoły św. Mikołaja i św. Anny, okazały barokowy kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu czy klasycystyczna katedra z kryptami zasłużonych. Duchowym sercem Wilna i całej Litwy jest Ostra Brama, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Wilno ze względu na swoje związki z Polską jest bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków, którzy szukają tu śladów Mickiewicza, Słowackiego czy marszałka Piłsudskiego. 

Drugim obok Wilna centrum turystycznym regionu są Troki. Na wyspie na jeziorze Galwe stoi tu gotycki zamek księcia Witolda. Do zamku prowadzi drewniany most, a po jeziorze można także pływać łódkami. W samych Trokach znajduje się także gotycki kościół farny, pałac Tyszkiewiczów oraz kienesa karaimska. Miasto znane jest także z kultywowania tradycji karaimskich oraz ich kuchni.    

Okręg wileński najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie