LitwaOkręg szawelski

OKRĘG SZAWELSKI atrakcje turystyczne

+30 atrakcji

Okręg szawelski obejmuje tereny środkowej Żmudzi, przy granicy z Łotwą. Znajduje się tu jedno z najważniejszych centrów pielgrzymkowych Litwy, Góra Krzyży, zaś w kilku miejscowościach zobaczyć można dawne dwory i pałace szlacheckie. 

Stolicą okręgu są Szawle, miasto wzmiankowane już w XIII w. przy okazji bitwy Żmudzinów z zakonem kawalerów mieczowych. Znajduje się tu manierystyczna katedra św. Piotra i Pawła będąca jednym z największych kościołów na Litwie. O wielokulturowej przeszłości miasta świadczą zachowane do dziś synagoga, molena staroobrzędowców oraz cerkiew prawosławna.

Na północ od miasta w pobliżu miejscowości Meszkucie znajduje się słynne centrum pielgrzymkowe, Góra Krzyży. Pierwszy krzyż i kapliczkę zbudowano tu w 1430 r. na pamiątkę chrztu Żmudzi. Masowe pielgrzymki związane z przynoszeniem tu krzyży rozpoczęły się po upadku powstania listopadowego. Dziś jest tu ponad 50 tys. krzyży różnej wielkości, a miejsce odwiedzają każdego roku dziesiątki tysięcy wiernych. 

Środkowa Żmudź była w przeszłości siedzibą wielu rodzin szlacheckich. Do dziś zachował się tu największy na Litwie zespół zabudowy dworskiej. Znajduje się on w Pokrojach i otacza klasycystyczny pałac rodziny von Ropp. W rozciągającym się wzdłuż rzeki parku angielskim można zobaczyć około 40 budynków, w tym oficyny, stajnie, browar, gorzelnię, wiatrak i wiele innych. 

Okręg szawelski najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie