OJCÓW atrakcje turystyczne

+10 atrakcji

Ojców jest niewielką wioską o charakterze turystycznym leżącą w Dolinie Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest punktem wyjścia na szlaki piesze w obrębie parku, w tym najbardziej znane, prowadzące do Bramy Krakowskiej, Groty Łokietka czy Jaskini Ciemnej. 

Ze względu na swoje położenie w obrębie parku narodowego Ojców niemal w ogóle nie ma współczesnej zabudowy. Dominują tu drewniane wille w stylu szwajcarskim z przełomu XIX i XX w., a ciekawym zabytkiem jest wzniesiona w 1901 r. Kaplica na Wodzie św. Józefa Robotnika. W jednej ze starych willi działa Muzeum Regionalne PTTK, zaś w zabytkowych hotelach Pod Łokietkiem i Pod Kazimierzem umieszczono Ekspozycję Przyrodniczą Ojcowskiego PN.   

Wieś Ojców istniała od czasów średniowiecznych jako zaplecze dla Zamku w Ojcowie należącego do Szlaku Orlich Gniazd. Była to jedna z kilkudziesięciu warowni granicznych wybudowanych za czasów Kazimierza Wielkiego. Od XIX w. datuje się rozwój Ojcowa jako miejscowości wypoczynkowej, a do II wojny światowej także uzdrowiskowej. Było to lubiane wśród krakowskich artystów i literatów miejsce wypoczynku. 

Dla większości turystów najważniejszą atrakcją Ojcowa są tutejsze krajobrazy z licznymi wapiennymi ostańcami oraz tutejsze szlaki piesze. Najłatwiejsza, a jednocześnie bardzo widokowa trasa biegnie Doliną potoku Prądnik, u podnóża Skał Koronnych i w okolice Bramy Krakowskiej. Wyżej znajdują się dwie udostępnione dla turystów jaskinie, Grota Łokietka oraz Jaskinia Ciemna. Tę drugą zwiedza się z użyciem latarek gdyż wnętrze nie jest oświetlone. Szlaki z okolic Ojcowa prowadzą także dalej w głąb Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a w okolicy znajduje się też słynna Maczuga Herkulesa i Zamek w Pieskowej Skale.

OjcówPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)