Polska    województwo małopolskie    Kraków    Wawel    Zamek Królewski na Wawelu
TOP
numer 3 w mieście
KRAKÓWPolska

Zamek Królewski na Wawelu

Znajduje się wewnątrz : Wawel

Zamek Królewski na Wawelu zaliczany jest do symboli Krakowa oraz najbardziej znanych polskich zabytków. Od 1978 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stojący na wzgórzu nad Wisłą zamek ma początki w XI wieku, ale w ciągu dziejów był kilkakrotnie przebudowywany. Dziś w dużej części udostępniony jest turystom.

Pierwsze budowle o charakterze obronno-rezydencjonalnym powstały na wzgórzu Wawelskim za czasów pierwszych Piastów. Odkryto tu między innymi ślady palatium oraz romańskiej wieży. Na terenie zamku znajdowały się wówczas także budowle sakralne.

Duże zmiany w wyglądzie zamku nastąpiły w XIV wieku za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. To wtedy powstał widoczny do dziś gotycki zrąb całej budowli oraz mury obronne. Kolejna ważna przebudowa miała miejsce za czasów Zygmunta Starego. To właśnie wtedy na Zamku Królewskim na Wawelu zagościł renesans. Powstały wtedy znane każdemu odwiedzającemu wawelskie krużganki, na których wzorowali się architekci magnackich i szlacheckich rezydencji w całym kraju.

W zamkowych wnętrzach zachowało się w dużej części oryginalne wyposażenie, którego elementami są kasetonowe stropy, malarskie dekoracje ścian oraz słynne arrasy.

Mniej
Zamek Królewski na Wawelu mapa
ZOBACZ NA MAPIE
Wawel 531-001 Kraków , Polska