#24  Kraków
#238  Polska

Kaplica Królowej Zofii

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Katedra Wawelska

Kaplica Królowej Zofii nosząca wezwanie Trójcy Świętej znajduje się przy północnym końcu nawy głównej. Gotycka kaplica ozdobiona jest polichromiami przedstawiającymi między innymi ślub Zofii Holsztyńskiej z Władysławem Jagiełłą. W jej wnętrzu znajduje się barokowy posąg Włodzimierza Potockiego przedstawionego jako rzymskiego żołnierza.

Kaplicę ufundowała w I połowie XV wieku żona Władysława Jagiełły Zofia Holsztyńska. Z tego okresu zachowała się jej elewacja wykonana w kamieniu, z pinaklami w narożach. Wnętrze gruntownie przebudowano w XIX i na początku XX wieku. W miejsce ruskich malowideł pojawiła się wtedy polichromia autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Wstawiono także neogotyckie witraże. W kaplicy umieszczono posąg Włodzimierza Potockiego oraz barokowy nagrobek Anny z Tyszkiewiczów Potockiej. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się jedynie płyta nagrobna królowej Zofii.

Mniej

Opinie

Kaplica Królowej Zofii mapa
Wawel 331-001 Kraków, Polska