Polska    województwo małopolskie    Ojców    Muzeum Regionalne PTTK
#5  Ojców
#2031  Polska

Muzeum Regionalne PTTK

Muzeum Regionalne PTTK w Ojcowie mieści się w odbudowanym  budynku pensjonatu „Bazar Warszawski”. Znajdują się tu trzy wystawy pokazujące historię Ojcowa i przewodnictwa w regionie, etnografię regionu oraz dzieje powstania styczniowego w regionie.

Zbiory Muzeum były początkowo pokazywane w bramie Zamku w Ojcowie. Z czasem przeniesiono je do odbudowanego pensjonatu „Bazar Warszawski”. Jest to budynek z elementami tak zwanego stylu ojcowskiego nawiązującego do uzdrowiskowego budownictwa szwajcarskiego.

Na wystawie historycznej można zobaczyć stare dokumenty, ryciny i fotografie przedstawiające historię Ojcowa. Jest tu także księga pierwszego ojcowskiego przewodnika, Mikołaja Dulewicza z wpisem Aleksandra Janowskiego, twórcy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz pierwsze przewodniki po okolicach Ojcowa. Ekspozycja dotycząca powstania styczniowego to przede wszystkim elementy uzbrojenia i umundurowania powstańców, dokumenty wojskowe oraz pamiątki osobiste powstańców. Na wystawę etnograficzną składają się stroje i wyposażenie domów miejscowej ludności.

Mniej

Opinie

532-047 Ojców, Polska