Polska    województwo małopolskie    Ojców    Ojcowski Park Narodowy
TOP
numer 1 w mieście
OJCÓWPolska

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy obejmuje malowniczy obszar Jury Krakowsko- Częstochowskiej otaczający Dolinę Prądnika. Jego charakterystycznymi cechami jest występowanie ostańców skalnych, jurajskich wierzchowin oraz Jaskiń. Dwie z nich, Jaskinia Łokietka i Ciemna udostępnione są do zwiedzania. Przez teren parku wiedzie gęsta sieć szlaków turystycznych pozwalających dotrzeć do jego największych atrakcji.

Ojcowski Park Narodowy powołano w 1956 roku, ale już w końcu XIX wieku skałki w okolicach doliny Prądnika otaczano ochroną. Teren parku przecinają dwie duże doliny krasowe – Prądnika oraz Sąspowska. Ponad nimi wznoszą się wierzchowiny oraz skaliste wzgórza. Doliny mają strome, często pionowe zbocza, a ich dnem płyną potoki. Na terenie parku jest też kilkadziesiąt źródeł.

Najważniejszymi atrakcjami parku są ostańce skalne, które można podziwiać ze szlaków turystyczny. Do najbardziej znanych należą Brama Krakowska i Igła Deotymy. Poza tym znajduje się tu około 700 jaskiń. Tylko część z nich jest jak dotąd zbadana, a dwie można zwiedzać z przewodnikiem parkowym dyżurującym przy wejściu.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ojcowski Park Narodowy mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Ojców 932-045 Ojców , Polska