BRODNICA atrakcje turystyczne

+6 atrakcji

Brodnica jest zabytkowym miastem na malowniczym Pojezierzu Brodnickim i dobrą bazą dla osób lubiących turystykę wodną oraz przyrodniczą. Można tu też znaleźć wiele interesujących budowli głównie z okresu średniowiecza. 

Miasto zostało założone w XIII w. i do pokoju toruńskiego w 1466 r. znajdowało się pod panowaniem krzyżackim. Wzniesiono wtedy zamek w Brodnicy, z którego do dziś przetrwała jedynie wieża. Na przedzamczu w drugiej połowie XVI w., został zbudowany pałac, w którym w latach 1605-1625 mieszkała księżniczka Anna Wazówna. Znalazła się ona w Brodnicy na skutek konfliktu w jaki popadła ze swoim bratem, królem Zygmuntem III Wazą. On był gorliwym katolikiem, ona zaś luteranką co prowadziło do częstych sporów. Anna będąc osobą wykształconą szybko uczyniła z Brodnicy ośrodek kulturalny i naukowy, sprowadzając tu uczonych i artystów, którzy mogli tworzyć pod jej opieką. 

W Brodnicy zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z Rynkiem i stojącym w jego centralnej części ratuszem oraz siatka ulic przecinających się pod kątem prostym. Do dziś można też oglądać fragmenty murów miejskich. W zabytkowym gotyckim Spichlerzu oraz Bramie Chełmińskiej mieszczą się obecnie oddziały muzeum. 

Okolice Brodnicy z licznymi jeziorami oraz przepływającą rzeką Drwęcą świetnie nadają się na uprawianie turystyki kajakowej. Jest tu też wiele szlaków rowerowych i pieszych pozwalających na obcowanie z przyrodą. 

BrodnicaPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)