numer 10 w mieście
TORUŃPolska

Krzywa Wieża

Tajemnicza toruńska Krzywa Wieża jest niczym innym, jak średniowieczną basztą obronną, jedną z wielu w ciągu murów miejskich, której wynikające prawdopodobnie z osiadania gruntu wynoszące 146 cm przy 15 m wysokości odchylenie od pionu przysporzyło wiele sławy. Wzniesiona w XIV wieku dziś stanowi atrakcję turystyczną wraz z przylegającymi murami obronnymi oraz odtworzonym fragmentem drewnianego ganku. Budowla stanowi siedzibę Toruńskiej Agendy Kulturalnej i nie jest udostępniona do zwiedzania.

Krzywa Wieża, jak każda tego typu budowla doczekała się wielu legend. W przeszłości jej pochylenie uznawano za karę bożą za bluźniercze odkrycia Kopernika. Inna legenda mówi, że Krzywą Wieżę wybudowano w celu pokazania odstępstwa od prawości jednego z krzyżackich rycerzy, który wbrew regule zakochał się w córce bogatego kupca, łamiąc śluby zakonne. Dziś konstrukcja zachęca do przeprowadzenia testu prawości, zgodnie z którym osoby mające grzechy cięższe od wspomnianego krzyżaka nie utrzymają równowagi opierając się plecami o ścianę wieży.

W XVIII wieku w budowli znajdowało się wiezienie, a później pełniła ona też funkcje mieszkalne, biurowe i restauracyjne.

Mniej

Atrakcje wewnątrz