#2935  Polska

Mury miejskie

Fragmenty XIII-wiecznych murów miejskich można obejrzeć po wschodniej stronie ulicy Kilińskiego, po północnej stronie ulicy Przykop, w zachodniej elewacji spichlerza przy ulicy Wodnej 3 oraz na parcelach przylegających do podzamcza.

Zachował się też fragment baszty w północno-wschodnim narożu Starego Placu Szkolnego, Wieża Mazurska nad brzegiem Drwęcy mieszcząca dziś punkt informacji turystycznej i oddział PTTK oraz Brama Kamienna.

Zespół murów miejskich swoje początki datuje na koniec XIII wieku, kiedy to po najeździe litewskim nastąpiła translokacja pierwszej osady i powstanie miasta na nowym planie urbanistycznym. Mury stanowią przykład średniowiecznych formacji obronnych typowych dla miast ziemi chełmińskiej. Ceglane mury wzniesiono w okresie 1310-1330, a pół wieku później rozbudowano bramę Mazurską i Chełmińską i uzupełniono system basztami. W XIX wieku, kiedy rozwój broni sprawił, że mury przestały mieć znaczenie obronne, rozpoczęto ich stopniową rozbiórkę.

Mniej

Opinie

Mury miejskie mapa
Zamkowa Brodnica, Polska