Mury miejskie

Fragmenty XIII-wiecznych murów miejskich zachowały się, jako elementy budynków lub relikty naziemne. Można je obejrzeć po wschodniej stronie ulicy Kilińskiego, po północnej stronie ulicy Przykop, w zachodniej elewacji spichlerza przy ulicy Wodnej 3 oraz na parcelach przylegających do podzamcza.

Zachował się też fragment baszty w północno-wschodnim narożu Starego Placu Szkolnego, Wieża Mazurska nad brzegiem Drwęcy, mieszcząca dziś punkt informacji turystycznej i oddział PTTK oraz Brama Kamienna.

Zespół murów miejskich swoje początki datuje na koniec XIII wieku, kiedy to po najeździe litewskim nastąpiła translokacja pierwszej osady i powstanie miasta na nowym planie urbanistycznym. Mury stanowią reprezentację średniowiecznych formacji obronnych typowych dla miast ziemi chełmińskiej. Ceglane mury wznoszono w okresie 1310-1330, a pół wieku później rozbudowano bramę Mazurską i Chełmińską i uzupełniono system basztami. W XIX wieku, kiedy rozwój broni sprawił, że mury przestały mieć znaczenie obronne, rozpoczęto ich stopniową rozbiórkę.

mniej tekstu
Mury miejskie – mapa
Zamkowa Brodnica, Polska