MDINA atrakcje turystyczne

+14 atrakcji

Mdina jest dawną stolicą Malty z wieloma pięknymi zabytkami. Ufortyfikowana, z wąskimi, krętymi uliczkami nazywana jest czasem Miastem Ciszy ze względu na to, że obowiązuje tu zakaz ruchu samochodowego.

Początki Mdiny sięgają czasów starożytnych. Ok. 700 r. p.n.e. osadę założyli tu Fenicjanie. Miejsce było doskonale dobrane ze względów strategicznych, na wzgórzu, z doskonałym widokiem na wszystkie strony i w oddaleniu od wybrzeża, co utrudniało atak. Do dziś turyści zachwycają się tu nie tylko pięknymi zabytkami, ale też widokami, które obejmują dużą część Malty. Można je podziwiać m.in. z punktu widokowego na Placu Bastionu.

Stare Miasto w Mdinie jest niezwykłą mieszanką budowli romańskich i barokowych. Otaczają je fortyfikacje Mdiny z bastionami, Bramą miejską w Mdinie oraz obsadzoną zielenią przestrzenią między dwiema strefami murów. Z kolei od sąsiedniego miasta Rabat oddzielają Mdinę Ogrody Howarda z drzewami cytrusowymi i alejkami spacerowymi. 

Najważniejszym zabytkiem miasta jest Katedra w Mdinie pod wezwaniem św. Pawła. Budowla nawiązuje do pobytu Apostoła na Malcie, w trakcie jednej z podróży misyjnych. Przy barokowej, bogato zdobionej świątyni działa Muzeum katedralne, które obejmuje także normańskie Podziemne krypty. Inne cenne kościoły Starego Miasta to Kościół Zwiastowania Matki Bożej, Kaplica karmelitów i Kaplica św. Rocha. 

Z racji swej długiej historii oraz dużego znaczenia dla całej Malty, w Mdinie znajduje się kilka ciekawych muzeów. O rzymskiej przeszłości Malty przypominam Muzeum Domus Romana będące zrekonstruowanym domem rzymskiego arystokraty. Prezentowane są tu znaleziska z wykopalisk z okolic Mdiny. Z kolei mieszczące się w XIII wiecznym budynku Muzeum Pałacu Falson gromadzi wyposażenie wnętrz i wyroby rzemiosła artystycznego z okresu od średniowiecza do XIX w. W barokowym pałacu Wielkiego Mistrza zakonu joannitów ma swoją siedzibę Narodowe Muzeum Historii Naturalnej.

MdinaPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)