GRUDZIĄDZ atrakcje turystyczne

+12 atrakcji

Grudziądz jest zabytkowym miastem na Wisłą, w którym zachowało się wiele budowli gotyckich oraz obwarowania miejskie. Dzięki temu znajduje się ono na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. W mieście znajdują się też źródła solankowe wykorzystywane w kompleksie basenów termalnych. 

Miasto zostało założone w miejscu wcześniejszego grodu pod koniec XIII w. Do pokoju toruńskiego w 1466 r. znajdowało się w rękach krzyżaków. Wznieśli oni na skarpie nad Wisłą zamek, z którego do dziś przetrwały jedynie ruiny z pozostałościami Wieży Klimek. Ze względu na swoje strategiczne położenie, Grudziądz był ufortyfikowany i do dziś zachowały się duże fragmenty murów obronnych z Bramą Wodną oraz pozostałościami baszt. 

Wewnątrz murów przetrwał oryginalny układ urbanistyczny, a na skarpie nad Wisłą unikalny gotycki Zespół Spichrzy wpisany na listę Pomników Historii. Są tu też zabytkowe kościoły, w tym bazylika kolegiacka św. Mikołaja, której budowę rozpoczęto już w XIII w., a także barokowy zespół klasztorny benedyktynek zbudowany w stylu barokowym. Obecnie mieści on wystawy Muzeum w Grudziądzu. 

Do atrakcji Grudziądza zalicza się też Geotermia Grudziądz - baseny solankowe. Jest to kąpielisko termalne składające się z basenów, saun, gabinetów odnowy biologicznej oraz tężni solankowej. Innym ciekawym miejscem w Grudziądzu jest tutejsze Planetarium. 

GrudziądzPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)