#2347  Polska

Mury obronne

Zachowane fragmenty średniowiecznych murów miejskich można dziś zobaczyć pomiędzy wylotami ul. Klasztornej i Szkolnej. To najlepiej zachowany fragment, ale nie jedyny, bowiem pozostałości narożnej baszty obronnej znajdują się też obok kościoła ewangelickiego, a relikty murów w sąsiedztwie dawnego klasztoru benedyktynek oraz w ścianach kamienic przy ul. Marmurowej i w kilku innych miejscach. Doskonale zachowała się też Brama Wodna – jedyna ocalała ze średniowiecznego kompleksu obronnego.

Obwarowania miejskie zaczęto budować zaraz po lokacji miasta Grudziądza w 1291 roku otaczając je wieńcem murów i fosą. Nowe budowle połączono z obwarowaniami istniejącego tu wcześniej zamku krzyżackiego. Kolejne dobudowy i rozbudowy sprawiły, że w XV wieku miasto otaczał podwójny wieniec murów z czterema basztami – Toruńską, Łasińską, Wodną i Boczną. Piąta brama – Zamkowa – łączyła oba ciągi murów w jedną całość. Do czasów obecnych po bramach pozostały jedynie ślady, bowiem konstrukcje rozebrano w XIX wieku. W ciągu murów było też 10 baszt, z czego jedna miała przekrój ośmioboczny.

Mniej

Opinie

Aleja Biskupa Chrystiana Grudziądz, Polska