KALISZ atrakcje turystyczne

+8 atrakcji

Kalisz należy do najstarszych miejscowości na ziemiach polskich. Choć prawa miejskie uzyskał w XIII w. to utożsamiany jest z opisaną przez Ptolomeusza Calisią, a pozostałości osad i grodów odkrytych na jego terenie pochodzą nawet z VI w. 

Miasto było w okresie rozbicia dzielnicowego siedzibą książąt rządzących tą częścią Wielkopolski. W tutejszej nieistniejącej już kolegiacie św. Pawła pochowany został książę Mieszko Stary oraz inni książęta z wielkopolskiej linii Piastów. W miejscu, gdzie wówczas znajdował się Kalisz stoi obecnie Kaliski Gród Piastowski będący parkiem skansenem archeologicznym z rekonstrukcją ówczesnej osady. Na jego terenie można zobaczyć też makietę romańskiej kolegiaty św. Pawła. 

Choć Kalisz ma bardzo długą historię, to nie ma tu zbyt wielu zabytków. Miasto zostało bowiem niemal doszczętnie zniszczone w czasie ostrzału w czasie I wojny światowej w 1914 r. Zachowały się fragmenty murów miejskich z Basztą Dorotka oraz gotycka katedra św. Mikołaja Biskupa. Zabudowę rynku wraz z Ratuszem odbudowano w dwudziestoleciu międzywojennym opierając się na wzorcach renesansowych. 

Głównym Muzeum miasta jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej prezentujące dzieje całego regionu od czasów prehistorycznych do współczesności. Znajduje się tu także Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza mieszczące się w dawnym kolegium jezuickim. 

KaliszPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)