Polska   województwo podlaskie   Hajnówka   Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce to placówka zainicjonowana przez mniejszość białoruską mieszkającą w Polsce. Głównym celem powstania tego obiektu była chęć popularyzacji kultury i zwyczajów Białorusinów zamieszkujących Podlasie.

W muzeum powstały trzy ekspozycje stałe. Pierwsza z nich „Dzień za dniem” prezentuje prace oraz życie codzienne ludności białoruskiej na Podlasiu. W sali wystawowej ukazane zostały najważniejsze zajęcia wykonywane w gospodarstwie, takie jak: świniobicie, sianokosy, wykopki, młócenie zboża, miodobranie. Poza tym pokazano symboliczne wnętrze izby na wigilię Bożego Narodzenia oraz Noc Kupały. Wystawa wzbogacona została licznymi przedmiotami codziennego użytku.

Druga wystawa „Zanim chleb położono na stole” ukazuje charakterystyczną wiejską zagrodę gospodarską Białorusinów Podlasia. Zwiedzający mogą podziwiać tu narzędzia rolne, z których korzystano w XIX / XX wieku, zaprzęg koński oraz ówczesne środki transportu, czyli sanie i wóz drabiniasty. Można tu zajrzeć do kłuni, czyli stodoły i obejrzeć jej wyposażenie, a także do spichlerza.

Trzecia ekspozycja nosi tytuł „Życia zgodny chód" i poświęcona została rzemiosłu i rękodziełu ludowemu. Poza wystawami stałymi organizowane są także wystawy czasowe prezentujące malarstwo, fotografię, czy sztukę ludową. Na terenie muzeum znajduje się również biblioteka literatury białoruskiej, w której prowadzone są lekcje biblioteczne.

mniej tekstu
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – mapa
3 Maja 42 Hajnówka, Polska