Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Chabsko    Muzeum Ziemi Mogileńskiej
#1  Chabsko
#2661  Polska

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku zostało powołane w 2002 roku, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 28 maja 2003 roku. Znajdują się tutaj zbiory etnograficzne oraz historyczne. Przy muzeum znajduje się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie.

W muzeum znajdziemy sześć sal, z których cztery przeznaczone są na wystawy stałe, jedna na wystawy czasowe oraz jedna funkcjonuje jako sala widowiskowa. Ekspozycje wystawy stałej prezentują zbiory z czterech różnych zakresów: archeologii (znajdziemy tutaj eksponaty pochodzące z wykopalisk na Ziemi Mogileńskiej od neolitu po średniowiecze), historii (pamiątki osobiste mieszkańców Ziemi Mogileńskiej), etnografii (obiekty ukazujące kulturę ludową, na którą wpływ miały sąsiadujące regiony takie jak Wielkopolska czy Kujawy) oraz historii sakralnej (wystawa prezentująca dzieje duchowieństwa katolickiego oraz obiektów sakralnych). 

Mniej

Opinie

Muzeum Ziemi Mogileńskiej mapa
88-342 Chabsko, Polska