Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Biskupin    Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
#91  Polska

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Ulokowany nad Jeziorem Biskupińskim skansen to zajmujące wyspę o powierzchni około 2 ha osiedle kultury łużyckiej, które składa się z precyzyjnie zrekonstruowanego wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Wnętrza chat posiadają tradycyjne wyposażenie. Ekspozycję uzupełnia wystawa poświęcona historii Biskupina, prezentowana w pawilonie muzealnym.

Na terenie skansenu organizowane są imprezy kulturalne, a w trzecim tygodniu września - doroczny festyn archeologiczny. W skansenie  prowadzone są lekcje z lepienia naczyń z gliny, wykonywania biżuterii, pisania hieroglifów, tkania i przędzenia. Organizowane są też wycieczki po jeziorze zrekonstruowaną łodzią.

Pozostałości dawnej osady w Biskupinie zostały odkryte w latach 40-tych ubiegłego wieku przez nauczyciela Walentego Szwajcera podczas wycieczki szkolnej. Dziś odkryte pozostałości są największym europejskim stanowiskiem archeologicznym, mającym nie tylko charakter dokumentu historycznego, ale też miejsca licznych badań i eksperymentów. W celach badawczych prowadzi się tu również hodowlę oraz uprawia kilka gatunków roślin. Całość stanowiska zajmuje obszar 23 ha. Wiek wykopalisk ocenia się na 738-737 p.n.e.

Za ciekawostkę można uznać fakt, że zrekonstruowane budynki są wymieniane co pewien czas w celu aktualizacji ich wyglądu i wyposażenia.

Mniej

Opinie

Biskupin 1788-410 Biskupin, Polska