Italy    Campania    Pompei    Garden of the Fugitives
number 9 in the city
POMPEIItaly

Garden of the Fugitives

Local name: Orto dei Fuggiaschi

Less

Attractions inside

    Garden of the Fugitives map
    SEE ON THE MAP
    80045 Pompei , Italy