OSTRZYHOM atrakcje turystyczne

+8 atrakcji

Ostrzyhom jest jednym z najważniejszych miast dla świadomości narodowej Węgrów. To właśnie tu w 1000 r. Stefan I Wielki przyjął chrzest i rozpoczął historię węgierskiej państwowości. Symbolem miasta jest górująca nad nim monumentalna bazylika, a jego zabudowa pochodzi przede wszystkim z XVIII i XIX w. 

Od czasów chrztu Stefana Wielkiego Ostrzyhom, nazywany też z węgierska Esztergomem zaliczał się do głównych grodów, a potem miast Węgier. Okres prosperity zakończył się wraz z najazdem i okupacją turecką. Kolejne najazdy i wojny doprowadziły do zniszczenia prawie całej zabudowy. Przetrwał zamek wzniesiony w X/XI w., z zachowanymi średniowiecznymi freskami. Dziś mieści się tu Muzeum zamku w Ostrzyhomiu

Miasto zaczęło się odradzać na przełomie XVII i XVIII w. po pokonaniu Turków i wyzwoleniu spod ich okupacji. To właśnie wtedy powstała późnobarokowa i klasycystyczna zabudowa, która przetrwała do dziś. Jej najważniejszym przykładem jest potężna, nakryta kopułą bazylika w Ostrzyhomiu zaliczana do największych węgierskich kościołów. W skarbcu katedry przechowywane są cenne zabytki sztuki sakralnej. 

W Ostrzyhomiu historia spoziera na turystę niemal z każdego miejsca. Na wzgórzu nad miastem wzniesiono w 2001 r. widoczny z daleka pomnik Koronacji św. Stefana. Muzeum MNM Balassa Bálint prezentuje zabytki związane z historią Węgier, a Muzeum Chrześcijaństwa skupia się na chrzcie Węgier i jego wpływie na historię i kulturę kraju. 

OstrzyhomPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)