Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Wenecja    Ruiny Zamku w Wenecji
numer 1 w mieście
WENECJAPolska

Ruiny Zamku w Wenecji

Zamek w Wenecji był jednym z pierwszych prywatnych zamków obronnych w Polsce. W la­tach 60. XX wie­ku, po przeprowadzeniu ba­dań ar­che­o­lo­gicz­nych, budowlę za­bez­pie­czo­no w for­mie trwa­łej ru­iny. Dla turystów odpłatnie udostępniony jest dzie­dzi­niec zam­ko­wy. Zakup biletu uprawnia też do zwiedzenia znajdującego się w są­siedz­twie Mu­ze­um Ko­lei Wąs­ko­to­ro­wej. Istnieje również możliwość zwiedzenia obu obiektów z przewodnikiem.

Zbudowany w XIV wieku zamek strzegł dawniej szlaku handlowego łączącego Żnin z Gnieznem. Oryginalną nazwę zawdzięcza swemu najsłynniejszemu właścicielowi - Mikołajowi Nałęczowi. Według dawnych podań sędzia Nałęcz był człowiekiem niezwykle surowym i takie też wydawał wyroki, przez co nazwano go Krwawym Diabłem Weneckim. Ponoć jego duch do dziś straszy w ruinach.

Jako, że zamek znajdował się na terenach kontrolowanych przez Zakon Krzyżacki, podobno to tutaj testowano bombardy przed bitwą pod Grunwaldem. Już w XVI wieku warownię częściowo rozebrano, a cegłę wykorzystano do budowy pałacu arcybiskupiego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ruiny Zamku w Wenecji mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    88-400 Wenecja , Polska