Polska    województwo podkarpackie    Rzeszów    Kościół Chrystusa Króla
#34  Rzeszów
#2912  Polska

Kościół Chrystusa Króla

Kościół został wzniesiony latach 30. XX wieku i jest centralnym ośrodkiem parafii rzymskokatolickiej Chrystusa Króla w Rzeszowie. Inicjatorami jego budowy byli wykładowcy oraz słuchacze Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. Autor projektu to Witold Rawski. Kościół wpisany został do rejestru zabytków.

Katecheta Męskiego Seminarium Nauczycielskiego - ksiądz Józef Jałowy otrzymał zgodę na budowę rzeszowskiego kościoła od papieża Piusa XI, w celu uzyskania błogosławieństwa wybrał się w długą podróż do Rzymu. Kościół został poświęcony w roku 1937.

Projekt świątyni nawiązywał stylem do włoskiego klasycyzmu. Charakterystycznymi elementami są: duża kopuła górująca nad bryłą budowli, fasada o prostej linii, symetria i umiar w zdobieniach. Pod kościołem wybudowano niewielkie sale, które służyły spotkaniom bractw oraz stowarzyszeń.

Mniej

Opinie

ks. Józefa Jałowego 3735-959 Rzeszów, Polska