Polska    województwo podkarpackie    Rzeszów    Letni Pałac Lubomirskich
#10  Rzeszów
#764  Polska

Letni Pałac Lubomirskich

Letni Pałac Lubomirskich jest obecnie siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej. Letni Pałac Lubomirskich pochodzi z lat 90. XVII wieku. Został wybudowany w miejscu starej winnicy, której właścicielem był Mikołaj Spytek Ligęza herbu Półkozic. Budowla wzniesiona w stylu późnobarokowym, z elementami rokokowymi. Zgodnie z przekazami pałac zaprojektował Tylman z Gameren.

W połowie XVIII wieku doszło do rozbudowy rezydencji, na terenie parku utworzono staw, a na nim wyspę ze zwierzyńcem. Właścicielem pałacu w tym czasie był Hieronim August Lubomirski.

Mniej

Opinie

Dekerta 235-030 Rzeszów, Polska