Polska    województwo podkarpackie    Rzeszów    Podziemna trasa turystyczna
TOP
numer 2 w mieście
RZESZÓWPolska

Podziemna trasa turystyczna

Pod powierzchnią Rynku Rzeszów kryje 396 m podziemnej trasy. Prowadzi ona przez sieć korytarzy i piwnic pochodzących z okresu od XIV do XVIII w. Na co dzień służyły one mieszkańcom jako sklepy i magazyny, a w czasie wojen i najazdów tatarskich jako schronienie. Podczas II wojny światowej ukrywali się w nich Żydzi uciekający z getta. 

Kiedy handel w Rzeszowie zaczął podupadać, piwnice zasypano i zamurowano. W latach 60-tych XX wieku z powodu przedostawania się do podłoża wód osadowych, piwnice zaczęły się zapadać stanowiąc zagrożenie dla Rynku. Postanowiono je zabezpieczyć metodami górniczymi pod ścisłym nadzorem konserwatorsko-archeologicznym. Tak w 2001 roku na nowo odkryto Rzeszowskie Piwnicy – sięgające 10 m w głąb, rozmieszczone na 3 kondygnacjach. 

Piwnicom i korytarzom nadano nazwy odnoszące się do ich funkcji i historii: Piwnice Bławatników, Piwnica Rzeszowskich, Piwnica Miodowa, Lochy Tatarskie, Korytarz Herbowy. Urządzono ekspozycję, w ramach której prezentowane są repliki zbroi rycerskiej, broni białej i palnej, ceramika użytkowa. 

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Podziemna trasa turystyczna mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Rynek 26 Rzeszów , Polska