Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Rypin    Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
#1  Rypin
#3050  Polska

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej

Obiekt prezentuje wystawy dotyczące archeologicznej historii miasta, dziejów szkolnictwa na tych terenach, a także poświęcone pamięci ofiar terroru hitlerowskiego II wojny światowej.

Wystawa archeologiczna prezentuje relikty grodziska wczesnośredniowiecznego w formie interaktywnych, żywych lekcji muzealnych. Ekspozycja dotycząca szkolnictwa zawiera elementy wyposażenia dawnej szkoły. Ponadto, obiekt organizuje lekcje muzealne, podczas której uczestnicy nie tylko poznają wnętrze klasy szkolnej z przełomu XIX i XX wieku, ale również uczą się kaligrafii oraz wypisują świadectwa ukończenia szkoły.

Wystawa poświęcona pamięci ofiar hitlerowskich zawiera głównie portrety i sylwetki zamordowanych nauczycieli, robotników, chłopów oraz wielu innych mieszkańców tego rejonu. Prezentowane są tu także elementy ubioru charakterystyczne dla więźniów obozów koncentracyjnych.

Mniej

Opinie

Droga Wojewódzka 560 87-501 Rypin, Polska