Polska    województwo kujawsko-pomorskie    Skępe    Sanktuarium NMP Skępskiej
#1  Skępe
#2211  Polska

Sanktuarium NMP Skępskiej

Klasztor Bernardynów w Skępem to zespół zabudowań oraz najważniejszy w nim kościół p.w. Zwiastowania NMP. We wnętrzu świątyni przebudowanej w stylu barokowym można zobaczyć XVIII-wieczne polichromie. W centralnej części ołtarza, w niszy znajduje się wykonana z polichromowanego drewna cudowna figura Matki Boskiej Skępskiej, pochodząca z XV wieku. Figura ma 96 cm wysokości.

Pozostałe zabytki w świątyni to drewniany ołtarz główny w stylu klasycystycznym, z elementami rokokowymi i postaciami świętych, cztery ołtarze boczne, wiele mniejszych ołtarzy z barokowymi dekoracjami, rokokowy obraz Matki Boskiej bolesnej, duży barokowy krucyfiks, dekorowane stalle, rokokowo-klasycystyczny chór z bogato zdobionym prospektem organowym, a także unikalna ambona. W wejściu głównym zachowała się kuta krata żelazna z XVIII wieku. Zabytkowe są również ławy i siedem konfesjonałów.

Poza wnętrzem kościoła na uwagę zasługuje dziedziniec klasztorny, otoczony 37-segmentowym krużgankiem z dwuspadowym dachem. Wyposażenie krużganka stanowią obrazy Drogi Krzyżowej, życia i męki Chrystusa z około 1790 roku. Można tu również zobaczyć liczne tablice grobowe pochodzące ze zniszczonych katakumb. W sąsiedztwie kościoła zachowała się wieża dzwonnicy, dziś pełniąca też rolę wieży zegarowej.

Klasztor Bernardynów w Skępem pojawił się na kartach historii w 1498 r. i stanowił konsekwencję postawienia w tym miejscu drewnianej kapliczki wotywnej, nad którą opiekę powierzono sprowadzonym z Koła braciom zakonnym.

Mniej

Opinie

Klasztorna 587-630 Skępe, Polska