LIDZBARK WARMIŃSKI atrakcje turystyczne

+11 atrakcji

Lidzbark Warmiński jest historyczną stolicą Warmii, zabytkowym miastem, a obecnie także uzdrowiskiem korzystającym z miejscowych źródeł termalnych. Jego głównym zabytkiem jest gotycki zamek należący w przeszłości do Kapituły Warmińskiej. 

W miejscu dzisiejszego Lidzbarka istniała do pierwszej połowy XIII w. osada Warmów. Została ona podbita przez krzyżaków i w 1251 r. przekazana biskupowi warmińskiemu. Od tego czasu losy miasta związane były ściśle z biskupstwem. Aż do II rozbioru Polski rezydowali tu biskupi warmińscy, a ostatnim rezydującym tu biskupem był poeta Ignacy Krasicki. 

Najważniejszym zabytkiem związanym z biskupstwem jest Zamek Biskupów Warmińskich, w którym znajduje się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Zamek nazywany często Wawelem Północy jest jednym z najcenniejszych budynków gotyckich w tej części kraju. Oprócz zamku w Lidzbarku znajduje się także Kościół św. Piotra i Pawła z klasztorem i wikarówką, który wybudowano w XIV w. na potrzeby urzędującej tu kapituły. 

W obrębie starego miasta w Lidzbarku Warmińskim zachowały się także fragmenty murów miejskich oraz Wysoka Brama, a także sporo zabytkowych domów i kamienic. Jednym z nich jest stojący na ulicy Reja 2 dom o konstrukcji szachulcowej. 

W XXI w. Na jedną z głównych atrakcji Lidzbarka Warmińskiego zaczęły wyrastać Termy Warmińskie znajdujące się na terenie Osiedla Uzdrowiskowego. Jest to nowoczesny kompleks basenów termalnych połączony z zapleczem spa i wellness. 

Lidzbark WarmińskiPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)