numer 71 w mieście
KRAKÓWPolska

Kaplica Mariacka

Znajduje się wewnątrz : Katedra Wawelska

Kaplica Mariacka nazywana także kaplicą Stefana Batorego znajduje się we wschodniej części ambitu obiegającego prezbiterium Katedry Wawelskiej. XIV wieczna kaplica została w XVI wieku gruntownie przebudowana na polecenie Anny Jagiellonki. Znajduje się tu renesansowy nagrobek jej męża Stefana Batorego, a ściany zdobią pochodzące z tego samego okresu polichromie.

W 1586 roku zmarł w Grodnie Stefan Batory. Jego żona Anna Jagiellonka sprowadziła zwłoki męża do Krakowa i nakazała pochować je w Kaplicy Narodzenia Najświętszej Marii Panny, nazywanej Mariacką. W ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku na jej polecenie przekształcono ją w mauzoleum Stefana Batorego. Prace nad piętrowym, renesansowym nagrobkiem powierzono Santiemu Gucci.

W Kaplicy pozostawiono gotyckie krzyżowo- żebrowe sklepienie, ale pokryto je renesansowymi freskami. Na obramieniach okien zachowały się fragmenty wcześniejszej, gotyckiej polichromii. Centralne miejsce zajął nagrobek władcy- zajmująca całą ścianę kompozycja oparta na wzorze łuku triumfalnego. Wykonano go z alabastru, czerwonego marmuru węgierskiego oraz pińczowskiego kamienia. W głównym polu spoczywa postać Stefana Batorego, którego otaczają personifikacje Roztropności i Męstwa. Nagrobek wieńczy tympanon z kartuszami herbowymi.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kaplica Mariacka mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Wawel 331-001 Kraków , Polska